Pro rodiče

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Náhradní členská schůze Atletiky Klatovy dne 17. 3. 2023 schválila výši členských příspěvků pro rok 2023 takto:
členové do 15 let věku (ročník 2008 a mladší) – 2.000,– Kč (mohou platit 1.000,– Kč do 30. 4. 2023 a druhých 1.000,– Kč do 31. 10. 2023),

členové nad 15 let (ročník 2007 a starší) – 2.000,– Kč jednorázově nejpozději do 30. 4. 2023,

rozhodčí s licencí, trenéři s licencí, členové výboru, členové kontrolní komise a manuálové (pokud jsou členy spolku) – 500,– Kč jednorázově nejpozději do 30. 4. 2023.

Členské příspěvky pro rok 2023 plaťte bezhotovostně! – převodem na účet Atletiky Klatovy vedený u Fio banky.

Platební údaje:

číslo účtu:  2100540986/2010
variabilní symbol: rodné číslo člena, za kterého je příspěvek hrazen (ve formátu bez lomítka př. 0201011234)
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení osoby, za kterou je příspěvek hrazen

Pokud neuvedete variabilní číslo a nevyplníte zprávu pro příjemce, nebude moci být vaše platba spárována s Vaším jménem!

V případě potíží nás kontaktujte na Tom.Gorner@seznam.cz