Pro rodiče

———————————————————————————————————————

informační systém ČAS

Před koncem roku 2023 přišly na maily členů klubu, resp. rodičům členů mladších 15 let emailem pozvánky pro vstup do informačního systému ČAS. Prosíme všechny členy a rodiče, aby se do systému registrovali. To prozatím stačí, jelikož se jedná o novinku v jakémsi prvotním módu, budeme postupně zjišťovat a zveřejňovat informace o využití a funkcích systému. Kdo by měl problém s registrací, napište členům výboru (vojta.kozeluh@seznam.cz, jipavlik@seznam.cz) pokusíme se poradit, byť pro nás je to též novinkou.

—————————————————————————————————————————

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Členské příspěvky pro rok 2024

Náhradní členská schůze Atletiky Klatovy dne 8. 3. 2024 schválila výši členských příspěvků pro rok 2024 takto:

členové do 15 let věku (ročník 2009 a mladší) – 2.000, — Kč (mohou platit 1.000, — Kč do 30. 4. 2024 a druhých 1.000, — Kč do 31. 10. 2024),

členové nad 15 let (ročník 2008 a starší) – 2.000, — Kč jednorázově nejpozději do 30. 4. 2024,

rozhodčí s licencí, trenéři s licencí, členové výboru, členové kontrolní komise – 500,– Kč jednorázově nejpozději do 30. 4. 2024.

Členské příspěvky pro rok 2024 plaťte bezhotovostně! – převodem na účet Atletiky Klatovy vedený u Fio banky.

Platební údaje:

číslo účtu:  2100540986/2010
variabilní symbol: rodné číslo člena, za kterého je příspěvek hrazen (ve formátu bez lomítka př. 0201011234)
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení osoby, za kterou je příspěvek hrazen

Pokud neuvedete variabilní číslo a nevyplníte zprávu pro příjemce, nebude moci být vaše platba spárována s Vaším jménem!

V případě potíží nás kontaktujte na Tom.Gorner@seznam.cz