Členské příspěvky

Členské příspěvky pro rok 2024

Náhradní členská schůze Atletiky Klatovy dne 8. 3. 2024 schválila výši členských příspěvků pro rok 2024 takto:

členové do 15 let věku (ročník 2009 a mladší) – 2.000, — Kč (mohou platit 1.000, — Kč do 30. 4. 2024 a druhých 1.000, — Kč do 31. 10. 2024),

členové nad 15 let (ročník 2008 a starší) – 2.000, — Kč jednorázově nejpozději do 30. 4. 2024,

rozhodčí s licencí, trenéři s licencí, členové výboru, členové kontrolní komise – 500,– Kč jednorázově nejpozději do 30. 4. 2024.

Členské příspěvky plaťte bezhotovostně! – převodem na účet Atletiky Klatovy vedený u Fio banky.

Platební údaje:

číslo účtu:  2100540986/2010
variabilní symbol: rodné číslo člena, za kterého je příspěvek hrazen (ve formátu bez lomítka př. 0201011234)
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení osoby, za kterou je příspěvek hrazen

Pokud neuvedete variabilní číslo a nevyplníte zprávu pro příjemce, nebude moci být vaše platba spárována s Vaším jménem!

V případě potíží nás kontaktujte na Tom.Gorner@seznam.cz