Kontakty

Od jednání valné hromady dne 18. 3. 2022 výkonný výbor pracuje v tomto složení:

předseda spolku: Bohumil Němec  –  mob. 602454617   e-mail:  nemec@atletikaklatovy.cz

místopředseda spolku, hospodář: RNDr. Tomáš Görner, Ph.D. – mob. 605 483 686     e-mail: tom.gorner@seznam.cz

člen výboru: Ing. Libor Boldan – mob. 602 408 457     e-mail: libor@boldan.eu

člen výboru, sekretář klubu: Ing. Jiří Pavlíkmob. 724602019   e-mail: jipavlik@seznam.cz 

člen výboru, správce stadionu:  Ing. Vojtěch Koželuh – mob. 605592591   e-mail: vojta.kozeluh@seznam.cz

Kontrolní komise od 18.3.2022:

předseda kontrolní komise: Mgr. Lukáš Bešta

člen kontrolní komise: Bc. Petra Dolejšová

člen kontrolní komise: Mgr. Václav Šelmát

Vedoucí družstev:

Přípravky         Barbora Strejcová – bara.strejcova@seznam.cz

Mladší žákyně:  Dana Urubová, 720262088;
                                 Markéta Urubová,  marketa.urubova@seznam.cz

Mladší žáci:      Dana Urubová, 720262088;
                               Markéta Urubová,  marketa.urubova@seznam.cz                           

Starší žákyně:     Václav Šelmát, vaclavselmat@seznam.cz, 736168067

Starší žáci:          Václav Šelmát, vaclavselmat@seznam.cz, 736168067

Dorostenci:        Jiří Bešta, jirkabesta@seznam.cz

Dorostenky:      Jiří Bešta, jirkabesta@seznam.cz 

Ženy:                    Lukáš Bešta, lukas.besta@seznam.cz, 602613730

Muži:                    Lukáš Bešta, lukas.besta@seznam.cz, 602613730

Administrátor:

Michal Procházka
Mob:728175537