Členské příspěvky

Platba členských příspěvků

 

Výše příspěvků pro rok 2018:
aktivní členové ………………………….…… 1.400,- Kč (nebo pololetně 700,Kč)     (závodníci a využívající zařízení stadionu)

dětská přípravka ……….……………………. 1.200,- Kč (nebo pololetně 600,- Kč)

pasivní členové …………………….…………..  300,- Kč     (nevyužívající zařízení stadionu)

trenéři a členové výboru …………..………….  300,- Kč

Členské příspěvky na rok 2018 hraďte bezhotovostně – převodem na účet Atletiky Klatovy vedený u Fio banky.

Platební údaje:

číslo účtu:  2100540986/2010
variabilní symbol: rodné číslo člena za kterého je příspěvek hrazen (ve formátu bez lomítka př. 0101141234)
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení osoby za kterou je příspěvek hrazen

Pokud neuvedete variabilní číslo a nevyplníte zprávu pro příjemce, nebude moci být vaše platba spárována s Vaším jménem!

 

V případě potíží nás kontaktujte na atletika.klatovy@gmail.com