Členské příspěvky

Platba členských příspěvků

Valná hromada Atletiky Klatovy rozhodla o výši členských příspěvků pro rok 2019 takto:
členové do 15 let věku (ročník 2005 a mladší) ………………………….…… 1.400,– Kč (mohou platit 700,– Kč do 30. 4. 2019 a druhých 700,– Kč do 31. 10. 2019),

členové nad 15 let (ročník 2004 a starší) ………….……….………….………. 1.400,– Kč jednorázově nejpozději do 30. 4. 2019,

rozhodčí, trenéři, členové výboru a manuálové ……………………………….500,– Kč jednorázově nejpozději do 30. 4. 2019.

Členské příspěvky pro rok 2019 hraďte bezhotovostně! – převodem na účet Atletiky Klatovy vedený u Fio banky.

Platební údaje:

číslo účtu:  2100540986/2010
variabilní symbol: rodné číslo člena, za kterého je příspěvek hrazen (ve formátu bez lomítka př. 0101141234)
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení osoby, za kterou je příspěvek hrazen

Pokud neuvedete variabilní číslo a nevyplníte zprávu pro příjemce, nebude moci být vaše platba spárována s Vaším jménem!

V případě potíží nás kontaktujte na atletika.klatovy@gmail.com