Kdy, kde a v kolik

Sportovní tábor se koná v termínu 28.7- 2.8. 2019

Nástup na tábor bude v neděli 28.7. čas a místo bude ještě upřesněno

Sejdeme se v neděli 30.7. mezi 16-17 hodinou před budovou internátu, Volšovská 1139, 342 01  SUŠICE 

 

Čas ukončení sportovního tábora bude dohodnut a oznámen přímo na místě, pak ho bude možno najít i zde, zatím je předběžně domluven na 16:30 -17:00.

Pro lepší orientaci 🙂