Kdy, kde a v kolik

Sportovní tábor se koná v termínu 29.7- 3.8. 2018

bude upřesněno 

Sejdeme se v neděli 30.7. mezi 16-17 hodinou před budovou internátu, Volšovská 1139, 342 01  SUŠICE 

 

Čas ukončení sportovního tábora bude dohodnut a oznámen přímo na místě, pak ho bude možno najít i zde, zatím je předběžně domluven na 16:30 -17:00.

Pro lepší orientaci 🙂